Cách hủy lệnh in ở máy photocopy Ricoh

Khi bạn in ấn tài liệu từ máy tính sang máy photocopy. Nhưng do lệnh in của bạn bị sai. in quá nhiều hoặc bản in gặp vấn đề. Bạn muốn hủy lệnh in và dừng lại.Ở bài viết này sẽ huớng dẫn bạn cách huỷ lệnh đồng thời cả trên máy tính và máy photocopy

Khi bạn in ấn tài liệu từ máy tính sang máy photocopy. Nhưng do lệnh in của bạn bị sai. in quá nhiều hoặc bản in gặp vấn đề. Bạn muốn hủy lệnh in và dừng lại.Ở bài viết này sẽ huớng dẫn bạn cách huỷ lệnh đồng thời cả trên máy tính và máy photocopy

Muốn hủy lệnh in trên máy photocopy thì phải hủy lệnh  đồng thời cả 2 thiết bị là computer và máy photocopy .

Trước tiên từ máy photocopy, ta chọn phím “ PRINTER”

Màn hình sẽ vào bảng điều khiển Printer

Sau đó chọn  “Job Reset”

Màn hình sẽ xuất hiện  ra bảng điểu khiển và hỏi người sử dụng muốn chọn các chức năng nào:

  • Thoát bỏ lệnh in này
  • Thoát bỏ tất cả các lệnh in
  • Tiếp tục thực hiện lệnh in này

Nếu ta chọn ô: “ Reset all Job” thì máy photocopy hỏi ta muốn xóa bỏ không, nếu đồng ý thì chọn YES và ngược lại

Sau khi chọn YES thì tất cả các lệnh in sẽ bị hủy bỏ hết.

Ngoài ra, cũng nên xóa lệnh in từ computer của người sử dụng, bằng cách nhấp vào biểu tượng Print ở góc phải màn hình lúc này màn hình sẽ xuất hiện bảng thông báo các lênh in đang chờ xuất lệnh ra

Nhấp chọn cancel all document để xóa hết các lệnh in, hoặc nhấp chuột phải vào file cần xóa bỏ rồi chọn cancel 

Sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại hỏi người dùng có đồng ý hủy bõ lệnh in không, nếu đồng ý thì chọn YES

Những tin cũ hơn
 
Bán chạy nhất

Giá gốc :25 000 000 đ
Giá mua : 19 000 000 đ

Giá gốc :3 100 000 đ
Giá mua : 2 990 000 đ

Giá gốc :176 000 000 đ
Giá mua : 158 000 000 đ

Giá gốc :22 500 000 đ
Giá mua : 18 000 000 đ

Giá gốc :86 000 000 đ
Giá mua : 65 000 000 đ

Giá gốc :30 000 000 đ
Giá mua : 19 500 000 đ
Tin mới nhất